Yttre Bodane

I Yttre Bodane kan man gå till fots längst ut i Vänerskärgården via ett system av leder och broar. I de inre delarna så är öarna täckta av barrskog. Kring parkeringen är ett bra ställe för makaonfjäril. Blåmossa skvallrar om att skogen är gammal. Här kan man hitta tallört som är en saprofyt och parasiterar på tallens rötter. I fuktiga partier lyser skvattram upp mossarna i juni. Här trivs även tjäder, stjärtmes, trana, tofsmes och talltita. Längre ut blir det mer vass och kala skär. I vassen hittar man rörsångare och vattenrall. Kring skären kan man även få se orre och havsörn. Det finns gott om trollsländor i området bl.a. grönbandad och fyrfläckig.

Makaonfjäril
Blåmossa
Tallört
Skvattram
Tjäder
Stjärtmes
Trana
Tofsmes
Talltita
Rörsångare
Vattenrall
Orre
Havsörn, mobbad av två lärkfalkar
Grönbandad trollslända
Fyrfläckig trollslända