Ytterby gamla kyrka

Ytterby gamla kyrka är ruinerna av en liten medeltida kyrka. Den byggdes på 1100-talet av sten, men sägs ha byggts av Sankt Olof så det kan ha legat en träkyrka på platsen tidigare. Kyrkan och den intilliggande kyrkogården kallas Sankt Halvard eftersom kyrkan tillägnats Sankt Halvard sjöfararnas helgon.