Vinga

Vinga ligger som Västergötlands västligaste utpost i Göteborgs skärgård. Ön är känd för sin fyr och har varit fyrplats sedan 1600-talet. Dagens fyr är från 1800-talet och står ståtlig tillsammans med en röd fyrbåk högst på den lilla ön. Här var Evert Taubes far fyrmästare och Evert växte upp på ön som sedan kom att inspirera till flera sånger om havet och lotsar.

Ön har ett tufft klimat och längs stränderna hittar man typiska kustarter som sodaört, marviol, strandkål och i snåren flöjtar näktergal.

Marviol
Sodaört
Strandkål
Näktergal