Villmyran

I Villmyran har kalken från skalgrusbankar från tidigare högre havsnivå gett upphov till en rik flora. Här trivs orkidéerna knärot, spindelblomster, nattviol, grönkulla, skogsnycklar, norna och skogsfru. Här hittar man även ögonpyrola, blåsippa och linnea. En vandringsslinga leder genom reservatet så att man inte skall skada de känsliga växterna.

Norna i Villmyran
Skogsfru
Knärot
Spindelblomster
Nattviol
Grönkulla eller grönyxne som den också kallas
Skogsnycklar
Ögonpyrola