Villanäs

Villanäs ligger i Umeälvens delta och här kan man möta alla miljöer i deltat från tätare granskog, lövsumpskog, myrmark, strandäng och till sist ett fågeltorn där man kan speja ut mot Österfjärden.

Här möter man bl.a. sävsparv, rosenfink, trana, stjärtmes, mindre hackspett, havsörn och gråspett.

Här växer vitpyrola, kråkklöver, sprängört, slåtterblomma och korallrot.

Sävsparv
Rosenfink
Trana
Stjärtmes
Mindre hackspett
Havsörn, mobbad av två lärkfalkar
Gråspett
Vitpyrola
Kråkklöver
Sprängört
Slåtterblomma
Korallrot