Vickleby alvar

Ölands södra alvar är stort, det finns många fina platser att besöka. En bra plats är Vickleby alvar beläget vid den lilla byn Vickleby längs väg 136. Här kan man parkera vid en parkering mitt emot kyrkan och sedan vandra en liten bit norrut och ta Vickleby alvargata fram till kanten på alvaret.

Det är naturreservat ända ut till mitten på alvaret, en sträcka på ca 5 km. Det är även reservat både norrut och söderut så här kan man vandra i de öppna vidderna och möta olika naturtyper. Allt från de lite buskigare delarna till helt öppna grusytor med hällar. Här möter man en rik flora med tidiga orkidéer som Adam och Eva, Sankt Pers nycklar, krutbrännare, flugblomster, göknycklar, Johannesnycklar, nattviol och ängsnycklar. Lite längre fram så färgas alvaret gult av solvända som växer ihop med alvarlök, mandelblom,och bergskrabba. Man möter fåglar som näktergal, sånglärka, stenskvätta, buskskvätta, rödbena, ärtsångare, törnsångare och storspov. På sensommaren så kan man också se blåvingad gräshoppa som gärna värmer sig på de öppna hällarna.

Adam och Eva
Sankt Pers nyckel
Krutbrännare
Göknycklar
Johannesnycklar
Nattviol
Ängsnycklar
Ölandssolvända på alvaret
Alvarlök
Brudbröd
Bergskrabba
Näktergal
Sånglärka
Stenskvätta
Rödbena
Ärtsångare
Törnsångare
Blåvingad gräshoppa