Veselången

Veselången är en klassisk fågellokal i Viskadalen på gränsen mellan Halland och Västergörland. Här har Viskan ett lugnare parti som ofta översvämmas och lockar rastande fåglar till sig. På östra sidan finns ett fågeltorn där man skådar med solen i ryggen på fm. På kvällen kan man istället sitta på västra sidan vid rv. 41.

Vintertid håller det till mycket sångsvan och gäss i området och detta lockar till sig havsörn. Man har också goda möjligheter att se kungsörn. Sommartid är det gott om sångare de täta snåren. Man kan bl.a. höra näktergal, kärrsångare och rörsångare. Både brun kärrhök, pilgrimsfalk, glada, tornfalk och fiskgjuse syns jaga i området och över Viskans vattenyta blixtrar kungsfiskaren förbi. Alla odlingslandskapets fåglar finns i området med bl.a. storspov, tofsvipa, stare, sånglärka, gulsparv, kornknarr och buskskvätta.

Sångsvan
Bläsgås
Vitkindad gås
Havsörn, mobbad av två lärkfalkar
Kungsörn
Näktergal
Kärrsångare
Rörsångare
Brun kärrhök
Pilgrimsfalk
Rödglada
Tornfalk
Storspov
Sånglärka
Gulsparv