Vendels kyrka

Vendels kyrka är en 1200-talskyrka som byggdes ut sucsessivt och på 1400-talet blev dekorerad av den framstående kyrkomålaren Johannes Iwan som bl.a. målande motiv med Sankt Göran och draken. Iwan var troligen läromästare för den s.k. Tierpsskolan. En stil som många kyrkor dekorerades i, i slutet på 1400-talet.

En bit från kyrkan ligger Ottarshögen som sägs vara av kung Ottar Vendelkråka, känd från 900-talet.

Ottarshögen