Vasikkavuoma

I Vasikkavuoma har man bedrivit slåtter på myren i flera hundra år. Varje gård hade sin remsa och det fanns ca 300 lador ute på myren. Idag finns det 80 kvar och varje vår översvämmas myren och ger näring till växterna. Här hittar man orkidéerna ängsnycklar, brudsporre, lappnycklar och blodnycklar men även slåtterblomma och kråkklöver. Ute på myren sitter ofta storspov och flöjtar från taket på en lada. Här ser man även enkelbeckasin, brushane, trana och sångsvan. I kanten av myren står ett utsiktstorn och här ses ibland lavskrika.

Slåtterblomma
Ängsnycklar
Lappnyckel
Brudsporre
Blodnyckel
Kråkklöver
Storspov
Enkelbeckasin
Brushane
Lavskrika