Varnhems kyrka

I Varnhem anlades på 1100-talet ett Cistercienserkloster och när den första kyrkan förstördes i en brand så återuppbyggdes den i pampig stil med stöd av Birger Jarl som sedan kom att begravas i kyrkan. Under 12- och 1300-talet låg kyrkan i centrum av maktbildningen och senare har monument över de kungar man antar är begravda i kyrkan uppförts. På 1500-talet valde Magnus Gabriel De la Gardie kyrkan till sin begravningskyrka.

Av det ursprungliga klostret återstår bara ruiner. Senare tids utgrävningar kring området har visat att Sveriges äldsta kristna gravar finns på platsen. Här låg då troligen en äldre träkyrka och kristet begravningsskick har hittats från vikingatid på 800-talet.