Varbergs fästning

Ute vid havet tornar den svårintagna fästningen upp sig. Redan när den anlades på 1200-talet hade den en viktig funktion då borgens ägare greve Jakob Nielsen bröt med Danmark och regerade över norra Halland som ett eget rike (med norskt stöd).

Senare övergick borgen i svensk ägo och under de många krig mellan Danmark och Sverige som utspelades fram till 1645 då Halland blev svenskt så var det en viktigt fäste.

På senare år var fästningen fängelse och sedan drygt 100 år är det museum och vandrarhem. Vid ett besök kan gå på dramatiserade guidningar som visar viktiga händelser i fästningens historia. Bl.a. så brukar man få prova att vara i en fängelsehåla när man släcker ljuset – då blir det mörkt…

Ett av de häftigaste föremålen på museet är Bockstensmannen. Han hittades i en mosse i Åkulla 1936 med en påle genom kroppen. Man antar att han blivit mördad. Kroppen och kläderna av välbevarade pga den syrefattiga miljön i mossen. Man har även en rekonstruktion av hur man tror att han sett ut. 2021 skall man bygga ett nytt visningsrum åt Bockstensmannen då man är rädd att silverfiskar skall kalasa på hans kläder och hår.

En spektakulär händelse i fästningens historia skedde natten mellan 11-12 mars 1525 då fästningen intogs genom att soldater på natten klättrade in genom en repstege som skickats ned genom ett dass som var bygg högt upp på fästningens mur.

På museet finns även den s.k. kulknappen. Enligt sägnen skall Karl XII ha skjutits med denna vid Fredriksten 1718. Knappen skall sedan efter att ha följt med en soldat hem till Halland och hamnat i ett grustag så småningom hamnat på museet. Man har gjort DNA-analys på kulknappen och konstaterat att det DNA som finns på kulan stämmer med blodet på Karl XII handskar. Det är dock en typ av DNA som var hundrade svensk har så det är inget absolut bevis.

Strandkål på stranden framför Varbergs fästning
Bockstensmannen
Bockstensmannen som man tror han såg ut
Kulknappen
Bolmört är en av Sveriges giftigaste växter. Fröna kan ligga och vila i marken i flera hundra år. När man gräver på fästningsmurarna så kommer dessa fram och börjar blomma.
Soldater på väg in genom dasset
På denna muren låg dasset