Vadstena

I Vadstena låg från början ett kungasäte för Bjälboätten där bl.a. kung Valdemar Birgersson bodde på 1200-talet. Heliga Birgitta fick palatset av kung Magnus Eriksson och drottning Blanka år 1346 för att kunna starta sitt kloster. Klostret stod färdigt efter Birgittas död. I och med att Birgittas kvarlevor lades i klosterkyrkan så har alltid platsen lockat långväga besökare. Klostret klarade sig även inledningsvis undan reformationen.

Efter att Nils Dacke hotat Gustav Vasa så lät han 1545 bygga en anläggning i Vadstena som skulle vara en fästning mot söder men sedermera blev ett slott.