Vackermyren

Vackermyren ingår i ett större område som är naturskyddat och här finns det gott om kalk i marken. Det gör att både myrar och skog är fulla av orkidéer. På Vackermyren finns det spångar som gör att man kan njuta av myrens blomsterprakt. På myren hittar man lappnycklar, ängsnycklar, blodnycklar, flugblomster och brudsporre. I skogen finns tvåblad, korallrot, spindelblomster, skogsfru och guckusko.

I den fuktiga sumpskogen finns lunglav, doftticka och den höga växten torta. Längs skogskanterna flyger älggräspärlemorfjäril och skogsgräsfjäril.

Blodnycklar
Lappnyckel
Lappnyckel
Brudsporre
Flugblomster
Spindelblomster
Korallrot
Tvåblad
Skogsfru
Guckusko
Lunglav och doftticka
Älggräspärlemorfjäril
Skogsgräsfjäril