Uppsala domkyrka

Domkyrkan är Nordens största kyrkobyggnad (119m lång)och stod färdig på 1400-talet. Den ersatte då en tidigare provisorisk träkyrka som byggts i Uppsala när man flyttade från Gamla Uppsala in till Uppsala. Uppsala är svenska kyrkans ärkebiskopssäte sedan 1164. Katedralen är byggd i gotisk stil. Kyrkan har många kända personer knutna till sig. Gustav Vasa är både krönt och begravd här. Även Carl von Linné har här sin sista vila.