Morups tånge

Vid de välbetade strandängarna samlas flyttande fåglar.