Fjärås bräcka

Här har inlandsisen skapat insjön Lygnern som sträcker sig vidare in Västergötland.