Tyresta

Tyresta är en nationalpark nära Stockholm. Här kan man njuta av en barrskog så som den ser ut utan skogsbruk. Gammeltallar och pampiga granar samsas med alkärr och sankmarker. Man kan vandra fram på hällmarkerna på flera olika leder. Så här såg den mesta skogen runt Stockholmsområdet ut för 100 år sedan men idag så är det mycket ovanligt mer orörd skogsmark.

Här trivs tofsmes, tjäder, sparvuggla och bäver. På gamla granlågor finns grön sköldmossa och rosenticka. Orkidén spindelblomster trivs i fuktig skogsmark. Även linnea och orkidén knärot trivs i den luckiga skogen. I sydöstra delen finns ett område som präglas av den skogsbrand som härjade 1999.

En bra utgångspunkt är Naturum Nationalparkernas hus i Tyresta. Härifrån utgår flera leder in i området. Det går även att nå nationalparken söderifrån vid Stensjödal vid Åva.

Skvattram
Naturum
Bävergnag
Bäverdamm
Bäver
Brandområdet
Rosenticka
Tofsmes
Tjäder
Sparvuggla
Grön sköldmossa
Spindelblomster
Knärot
Linnea