Trollskogen

Trollskogen ligger på norra Öland nära fyren Långe Erik. Här har vinden format en skog där träden utsatts för tuffa förhållanden. Vridna tallar och sega ekar draperade i murgröna samsas om utrymmet på den sandiga marken. Kalken ger upphov till en rik flora med många orkidéer bl.a. vit skogslilja som i början av juni lyser upp tallskogen.

På de sandiga strandängarna kan man hitta växten ormtunga och i sandblottor gör myrlejonet sina gropar där det väntar på att få fånga myror.

När man kommer ut till den östra stranden möts man av vraket från skonaren Swiks som förliste vid juletid 1926. Längs vägen växer det riktigt gamla ekar som har höga naturvärden med lavar som grön spiklav och gulpudrad spiklav. Den äldsta eken kallas trolleken och står en bit norr om vraket. På de gamla tallarna hittar man tallticka som är en signalart för gammal tallskog. Även långhorningen timmerman gillar tall och kan ses på våren. I skogen växer det även linnea och ryl.

Tall med murgröna
Böda smalspåriga museijärnväg (600 mm) har sin ändstation vid Trollskogen.
Vit skogslilja
Ormtunga
Myrlejon
Myrlejon
Skonaren Swiks
Gamla eken
Grön spiklav
Gulpudrad spiklav
Tallticka
Timmerman
Linnea
Ryl