Tresticklan

Tresticklans nationalpark är en riktig vildmark på gränsen mot Norge. Även på norska sidan är det nationalpark. Det här är väglöst land med bara enstaka vandringsleder i skogen. Barrskogen är djup och här trivs varg, lo, tjäder och orre. Naturen är som på så många ställen i Västsverige bestående av långsträckta höjdryggar i nord-sydlig riktning. Mellan dessa ligger smala mossar och sjöar insprängda. Från parkeringen går en led in i parken och vidare. Den är spångad över blötare partier och är relativt kuperad när den går över höjdryggarna, men går annars på hällmarker och längs höjderna.

Varg
Lodjur
Tjäder
Orre