Torsburgen

Fornborgen Torsburgen är mäktig där den ligger väl skyddad en bit från kusten. Muren har förr haft en påbyggnad av trä och fungerat som en tillflykt under orostider med risk för anfall från havet.

1992 så drabbades området av en stor skogsbrand på nästan 10 kvadratkilometer. Efter det så blev området naturreservat. Här trivs många olika växter t.ex. orkidén röd skogslilja, getrams, timjanssnyltrot och liten sandlilja. Även många ovanliga fjärilar trivs som svartfläckig blåvinge och apollofjäril. Den döda veden efter branden har gynnat bl.a. spillkråkan som gillar tallskogen.

Getrams på Torsburgen
Timjanssnyltrot
Röd skogslilja
Liten sandlilja
Apollofjäril
Svartfläckig blåvinge
Spillkråka