Tiveden

Tiveden är ett vidsträckt skogsområde i gränstrakterna mellan Närke och Västergötland. Förr var det ett svårtillgängligt område som skärmade av Västgötaslätten mot norr och det ansågs farligt att ge sig in i de djupa trollskogarna.

Området är skyddat som nationalpark och här är en fristad för gammelskogens arter. Vi möter tjäder, lo, varg och tretåig hackspett. En gammal naturlig barrskog finns nästan inte söder om Tiveden och därför blir naturupplevelsen extra stark när man vandrar bland sjöar, klippor, berg och block.

Området kan nås från flera olika håll. En bra utgångspunkt är huvudentrén från vilken man kan vandra olika turer. Man kan också parkera vid den fina stranden Vitsand på Närkesidan.

En bit nordost om Nationalparken ligger de båda naturreservaten Fagertärn och Kroktärnarna som är ursprungsplatserna för de röda näckrosor som hittades här 1856 och sedan exporterats över hela Europa.

Junker jägares sten ligger nära Vitsand
Varg
Lodjur
Tjäder
Tretåig hackspett
Röd näckros