Tidersrums kyrka

Tidersrum är en annorlunda kyrka på flera sätt. Det är det ovanligt att äldre träkyrkor finns kvar. Kyrkan är från 1200-talet och byggd i liggande timmer och är klädd med rödmålade träspån. Invändigt finns mycket av det tidiga 1300-talsmåleriet kvar. Utvändigt så lägger man även märke till de rikt ornerade vindskivorna som påminner om norska stavkyrkor. De skivor som sitter på kyrkan idag är kopior av de medeltida originalen.