Tarsta fornborg

Tarsta fornborg ligger uppe på en höjd med naturliga branta kanter på flera sidor. Hit drog man sig tillbaka under orostider under folkvandringstid. Idag finns den en vandringsled och trappor som gör att man kan besöka fornborgen och reflektera över livet här för 1500 år sedan.