Tarfala

Tarfala ligger nära Kebnekaise och är känt för sina glaciärer. Här är man vid massivets fot och ändå i högalpin miljö. I Tarfaladalen finns en övernattningsstuga och en forskningsstation intill sjön. I området finns fjällripa, snösparv, ängspiplärka och strömstare. Här växer fjällvedel, lappljung, isranunkel, rosenrot, svarthö, lappspira, polarull, fjällviol och fjällsippa.

För att komma till Tarfala så vandrar man från Nikkaluokta ca 22 km. Knappt halvvägs kan man åka båt ca 6 km om man vill.

Isfallsglaciären
Kaskasapakte, 2043m, Sveriges 6:e högsta topp
Kebnekaises sydtopp sedd från Tarfala
Norra Klippberget (t.v.), Sydvästkammen och Kaskasapakte (mitten), Kaskasatjåka (t.h.)
Längs bäcken upp mot Tarfala.
Längs bäcken upp mot Tarfala.
Fjällripa
Snösparv
Ängspiplärka
Strömstare
Isranunkel
Lappspira
Polarull
Fjällviol
Fjällsippa