Tararp

I Tararp hittar man spår efter istiden på ett mycket tydligt sätt. Här finns Sveriges allra häftigaste jättegrytor. De har bildats när stenar fastnat i en fördjupning och sedan slipat grytorna under inlandsisens vattenmassor. Grytorna är mycket vackert belägna på kanten av Tararpsdalen där man från berghällarna kan blicka ut över det öppna jordbrukslandskapet.

I området finns det ett tiotal jättegrytor och den största är 4 meter i diameter och lika djup. På våren kan man se grodorna leka i grytorna och i den omkringliggande bokskogen sjunger lövsångare och bofink.

Vanlig groda
Boklöv
Lövsångare
Bofink