Tåkern

Tåkern är en av Sveriges finaste slättsjöar. Det näringsrika vattnet från omgivningen ger upphov till ett typiskt djur- och växtliv med vasshav, fågelkolonier mm.

Det kan vara lite svårt att få en överblick över de vidsträckta vass- och vattenytorna. Går man upp i något av fågeltornen eller besöksplattformarna blir det lite lättare. Häckfågelfaunan är imponerande med skrattmåskolonier och änder och doppingar som häckar i skydd av dessa. Typiska arter är svarthakedopping, skäggdopping, brunand, årta, skedand, snatterand och i vassen rördrom, sothöna, skäggmes, rörsångare, sävsångare, trastsångare och sävsparv. Över vassen svävar ofta brun kärrhök. Dessutom ser man gott om grågås och även havsörn som gärna jagar gässen.

Om man skall besöka Tåkern så är Naturum vid Glänås på södra sidan sjön en bra utgångspunkt. Här kan man vandra på spångar i vassen ut till små gömslen, men även komma upp i ett fågeltorn för att få lite överblick. Att leran är kalkhaltig märks på floran som är rik med orkidéer som flugblomster och ängsnycklar i betesmarken. Här finns även gott om majviva. Även fågeltornet i Hov på östra sidan är bra. Här kan man stå i gryningen på hösten när övernattande gäss lyfter från sjön och flyger ut i jordbruksmarken för att beta.

Betade strandängar med rik flora
Skäggmes
Trastsångare
Svarthakedopping
Skäggdopping
Snatterand
Brunand
Årta
Skedand
Sothöna
Sävsparv
Brun kärrhök
Grågås
Havsörn, mobbad av två lärkfalkar