Taberg

Taberg kallades “Smålands mirakel” av Linné och syns långväga omkring, bl.a. från Visingsö. Berget har bildats genom en ovanlig process för 1,2 miljader år sedan vid Australien. Då bildades bergarten titanomagnetitolivinit som bara finns i Taberg och vid Rhode Island, USA. Gruvbrytning under flera hundra år har satt stora spår på berget. I toppen syns stora kratrar från dagbrott och innanmätet är fyllt av gruvgångar

Berggrunden är basisk vilket gett upphov till en rik flora med 400 växtarter t.ex. blåsippa, tandrot, vätteros, trolldruva, ögonpyrola, björkpyrola, slåttergubbe och orkidéerna nattviol, grönvit nattviol, knärot, nästrot och tvåblad. Bergsväggarna hyser flera arter ormbunkar som brunbräken (en av två lokaler i landet), glansbräken, grönbräken och svartbräken. Dessa kan studeras bl.a. på klippväggarna längs vägen upp till toppstugan. Härifrån har man en milsvid utsikt från 343 m höjd. Ovanliga svampar som scharlakansvaxing och guldkremla trivs också.

På bergets branta östra sida finns rasbranter där man kan hitta den solälskande sandödlan. Här har man också goda möjligheter att höra berguvens rop eka i berget. I Tabergsån hittar man forsärla och kungsfiskare. Här finns också flera ingångar i berget. I gruvgångarna övervintrar varje vinter hundratals fladdermöss. Flest är det av arterna nordfladdermus, vattenfladdermus och brunlångöra. Sommartid kan man gå på guidade turer i gruvgångarna.

Berget har varit utsatt för exploatering under lång tid och 1986 lyckades Svenska Naturskyddsföreningen köpa alla aktier i gruvbolaget i smyg. Detta satte då stopp för fortsatt gruvdrift och kommunens planer på att göra berget till en vintersportanläggning. Istället blev berget naturreservat till glädje för alla växter och djur i området.

Toppstugan och östra branten på vintern
Utsikten från toppstugan är milsvid
Blåsippa
Tandrot
Vätteros
Trolldruva
Ögonpyrola
Slåttergubbe
Nattviol
Knärot
Nästrot
Brunbräken
Svartbräken
Scharlakansvaxing
Guldkremla
Berguv
Forsärla
Kungsfiskare
Nordfladdermus
Brunlångöra