Svedäng

I Svedäng ser man spåren av den stora pandemi som kallas digerdöden. Gården övergavs på 1300-talet då ca hälften av Jämtlands gårdar blev övergivna, s.k. ödesbölen. Befolkningsminskningen var enorm och de mest avlägsna gårdarna som Svedäng övergavs för evigt. Idag återstår bara rester av de fyra byggnader som fanns på 1200-talet. Resterna ligger idag fortfarande på en öppen mark i en fårhage.