Svartedalen

Svartedalen är kanske Sveriges sydligaste vildmark i bemärkelsen att det är ett orört större skogsområde. Även om området är starkt präglat av modernt skogsbruk så har stora delar skyddats i Svartedalens naturreservat.

Den karga barrskogen har tagit lång tid på sig att växa sig stor och djup bland hällar och block. Här trivs tjäder, sparvuggla, berguv, hornuggla, men även varg.

En bra utgångspunkt är Bottenstugan.

Utsikt vid Tjuveklämman
Utsikt vid Tjuveklämman
Tjäder
Sparvuggla
Berguv
Hornuggla
Varg