Svaneholms slott

Svaneholms slott är ett av få slott i Skåne som man som besökare kan komma in i. Det är inte i privat ägo, ingen bor där och är öppet för allmänheten. Slottet byggdes i början av 1500-talet på en lättförsvarad holme i en sjö. Från början fanns även vallgravar kring slottet och försvarsgluggar på översta våningen

På slutet av 1600-talet så byggde Axel Gyllenstierna om den sydöstra längan till barockstil, men sedan dess har inga större förändringar gjorts.

Slottets mest kände ägare är Rutger Macklean som bodde på slottet 1782-1816 och införde enskifte. Det innebar att man förde samman de spridda ägorna för gårdarna som låg i byarna och sedan helt sonika flyttade ut gårdarna till ägorna, Detta kom sedan att stå som förebild för övriga Sverige som följde efter.

I slottet så finns det idag ett hembygdsmuseum som drivs av Vemmenhögs härads fornminnesförening. Några rum är fortfarande i originalskick och inredda så man kan känna den riktiga slottskänslan.

Den naturintresserande kan studera populationen av ätlig groda som finns i sjön.

Rutger Macklean
Ätlig groda