Sundsjöåsen

När man färdas längs Indalsälvens norra sida så breder kalhyggen och planteringar ut sig på den branta stigningen på älvens sydsida. Helt plötsligt så ser man ett stort skifte med gammelskog som går hela vägen ner för sluttningen till vattnet. Det är Sundsjöåsens naturreservat som är som en oas i det kringliggande hyggeslandskapet.

Höjdskillnaden inom reservatet är mer än 400m och här finns varierad natur. Från sumpskog till glesare tallskog och så gammelgranskogen vid Svartjärn där man hittar lavarna lunglav och långskägg vilka är mycket kräsna i sin livsmiljö. Långskägg kräver hög luftfuktighet och stora orörda skogar kring sig. Från att för 100 år sedan varit relativt vanlig i skogarna från Värmland och norrut så finns det idag bara ca 2000 träd i hela Sverige med långskägg, femtio av dessa finns i Sundsjöåsen. Här finns också rosenticka på granlågorna.

I skogen trivs även tjäder, tretåig hackspett och lavskrika. Vid fäbodvallen Nilsbölebodarna har man chans att hitta både låsbräken (kallas ibland månlåsbräken) och topplåsbräken.

Vägen upp till reservatsparkeringen är ganska brant.

Här ser man Sundsjöåsens gammelskog som går hela vägen ned till Indalsälven omgiven av avverkade områden.
Indalsälven
Långskägg
Långskägg
Låsbräken
Lunglav
Rosenticka
Tjäder
Tretåig hackspett
Lavskrika