Strängnäs domkyrka

Strängnäs domkyrka är den domkyrka som är mest orörd sedan medeltiden. Den har klarat sig undan omfattande renoveringar och förändringar och behållit sitt historiska utseende. I kyrkan kan man se ett gravmonument över Karl IX och Kristina. Här finns även Karl IX begravningsrustning i guld samt begravningsregalierna i form av kronor, spiror och äpplen i guld.

I kyrkan finns även ett mycket sevärt domkyrkobibliotek med anor från 1300-talet. I ytterväggen till kyrkan finns även två runstenar inmurade.