Storkyrkan

Storkyrkan är platsen för kröningar och kungliga bröllop ända sedan 1300-talet. Kyrkan som från början var en mindre byggnad har byggt ut till dagens ståtliga katedral.

Den stora träskulpturen Sankt Göran och draken samt Prinsessan är från slutet av 1400-talet.