Storforsen

Storforsen i Piteälven är Europas största fors och Piteälven är en (nästan) oreglerad älv. Den totala fallhöjden är drygt 80m på en sträcka på ca 5 km. Det är de nedersta 2 km som är i naturreservat och här faller det 60m. Tidigare flottade man timmer i älven och spår av timmerrännor längs sidorna syns fortfarande. Skogen kring forsen är orörd med väldoftande linnea och liljekonvalj. Här kan man få syn på strömstare och utter. Att stå intill forsens dundrande vattenmassor är en mäktig upplevelse.

Linnea
Liljekonvalj
Strömstare
Utter