Store mosse

För att uppleva mossen fullt ut rekommenderas någon av vandringslederna på södra delen av mossen. Man kan t.ex. starta vid Kittlakull och via en bro över järnvägen komma ut på myren åt SV mot Lövö. Det går även bra att starta vid Lövö. Ute i de fuktiga partierna kan man på sommaren se mossen färgas blå och gul av klockljung och myrlilja.

Store mosse blev nationalpark 1982 och har en area på ca 80 km2. Området är ett norrland i söder och miljön på högmossen är mycket speciell. Här möter nordliga arter som dvärgbjörk, småspov, jorduggla, gluttsnäppa och dvärgbeckasin de för sydliga myrar och sjöar mer vanliga trana, kungsörn, fiskgjuse, orre, tjäder, rosling, tranbär och tuvull. Det finns även fyra arter köttätande växter på myren: storsileshår, småsileshår, rundsileshår och tätört. Den sistnämnda finns i det s.k. Björnekullakärret längst ner i söder som är ett rikkärr där det finns orkidéer som brudsporre, kärrknipprot och sumpnycklar.

Väljer man istället att starta sin vandring norr om v.151 t.ex. vid Naturum så kan man går runt Kävsjön, en vandring på ca 12 km, mestadels i gammal skog. Missa inte att göra en avstickare till Svartgölen för att få lite högmossekänsla och till fågeltornet på Kävsjöns norra sida. Här kommer man ut till det bästa området för rastande vadare runt sjön.

Vid Naturum finns ett fågeltorn med bra överblick av området kring Kävsjön. Här ser man ofta några av mossens ca 70 häckande tranpar och i buskarna utanför tornet häckar ofta buskskvätta. Ibland ses även lärkfalk jaga över mossen. Vill man fika med överblick över den södra öppna delen av mossen så rekommenderas Björnakullen, den ligger längst ned i sydost och det finns en parkering intill kullen ca 500m norr om parkeringen till Björnekullekärret.

Utsikt från Björnakulla.
Vandring på Kävsjön runt
Svartgölen
Fågeltornet i östra delen av Kävsjön.
Tuvull i stor mängd på ett brandhärjat område intill järnvägen.
Vandring på Kävsjön runt
Hamlade lindar på Lövö
Naturum
Naturum
Dvärgbjörk
Gluttsnäppa
Småspov
Rosling
Orre
Tjäder
Trana
Kungsörn
Rundsileshår
Storsileshår
Brudsporre
Kärrknipprot
Sumpnycklar
Lärkfalk
Buskskvätta