Stora Tuvan

På västra sidan av Österfjärden i Umeälvens delta ligger ön Stora Tuvan. Man vandrar ut till ön på en bro och kan sedan njuta av varierad natur. Längst ut på ön finns det ett gömsle och ett fågeltorn. Vandringen dit går genom en strandskog av mestadels löv. Här finns mindre hackspett, större hackspett, spillkråka, gråspett, tretåig hackspett och 2020 häckade även den ovanliga vitryggiga hackspetten. Här trivs sävsparv, sävsångare och rosenfink. Under fågelsträcket vår och höst rastar flockar med 100-tals kärrsnäppor och andra vadare. Havsörn rör sig i området året om. Man har möjlighet att möta ekorre, räv och bäver.

Mindre hackspett
Större hackspett
Spillkråka
Gråspett
Tretåig hackspett
Vitryggig hackspett
Sävsparv
Sävsångare
Rosenfink
Kärrsnäppor och sandlöpare
Havsörn, mobbad av två lärkfalkar
Ekorre
Räv
Bäver