Stora Sjöfallet

Stora Sjöfallets nationalpark bildades så tidigt som 1909 för att bevara de unika fjällmiljöerna. Det dröjde dock inte mer än 10 år innan man byggde en stor kraftverksdamm och la delar av nationalparken under vatten. Anläggandet av kraftverket, kraftledningar och vägen dit gör att de tidigare orörda delarna känns väldigt exploaterade. Icke desto mindre så finns det fortfarande fina miljöer i nationalparken men man får då söka sig bort från dalgången och upp på sidorna. Här möter man bl.a. en riktigt fin barrurskog med lågor och flerhundraåriga tallar. Tallticka trivs på gammeltallarna. I skogen hittar man blåhake, hökuggla, lavskrika, tretåig hackspett, kungsörn och bergfink. Här finns björn, fjällräv och lodjur.

På fjällheden hittar man alfågel, smalnäbbad simsnäppa, fjällripa, lappsparv, snösparv, fjällabb och fjällpipare. Här finns också fjärilar som Frejas pärlemorfjäril, svavelgul höfjäril, fjällgräsfjäril och makaonfjäril.

Området nås enkelt från vägen in till kraftverket. Man kan ta en båt över Langas till Saltoluotka fjällstation precis utanför nationalparken. Här passerar även Kungsleden.

Tallticka
Blåhake
Tretåig hackspett
Hökuggla
Lavskrika
Björn
Fjällräv
Alfågel
Smalnäbbad simsnäppa
Fjällripa
Fjällpipare
Snösparv
Fjällabb
Frejas pärlemorfjäril