Stensjö by

Stensjö by är en resa in i det gamla Sverige. Här har en liten bit av forna tiders jordbrukslandskap bevarats till fromma både för öga, fauna och flora. Här kan man studera allt från den oskiftade byn där gårdarna ligger tätt samman till trägärdesgårdar och hamlade träd.

När det rationella skogs- och jordbruket med kalhyggen och stordrift tagit över så har Vitterhetsakademien lyckats rädda detta kulturreservat så att vi kan se hur Sverige en gång såg ut. Detta är verkligen “Astrid Lindgrens Småland” då flera scener i filmatiseringarna av hennes böcker är gjorda här.

Här finns möjligheter att studera kretsloppet i det småskaliga jordbruket där “ängen var åkerns moder”. Den ålderdomliga skötseln ger upphov till en rik flora med bl.a. slåttergubbe, kattfot och “den svenske soldaten” (natt och dag). Detta i sin tur gynnar fjärilar som aurorafjäril, hagtornsfjäril, makaonfjäril, flera arter bastardsvärmare och kärrgräshoppa. De ihåliga träden gynnar fladdermöss som dvärgpipistrell, jätteskalbaggen ekoxe, och lavar och mossor som guldlockmossa.

Slåttergubbe
Kattfot
Natt och dag
Aurorafjäril
Hagtornsfjäril
Makaonfjäril
Klubbsprötad bastardsvärmare
Bredbrämad bastardsvärmare
Kärrgräshoppa
Dvärgfladdermus
Ekoxe
Guldlockmossa