Stenshuvud

Stenshuvud är nationalpark och har en mycket varierad natur. Här möter det karga berget kring huvudet havets mjuka sandstrand. Runt berget finns en fin ädellövskog med gott om avenbok och dessutom finns det två större sandiga och betade ljunghedar.

De vitt skilda miljöerna gör att man möter många olika arter. I området finns det ett kärr i skogen och här leker långbensgrodan tidigt på våren. På sommaren hittar man sedan dem ute i skogen och betesmarkerna. Även lövgrodor finns i nationalparken, men de leker i en betesmark som är naturreservat en bit utanför själva parken och vandrar sedan under sommaren ner mot Naturum och de sydvända brynen kring ängen. I dessa trivs även hasselmus.

Längs fuktiga partier växer det rikt med ramslök som doftar på försommaren. Mellan Naturum och havet finns ett kärr i betesmarken med gott om orkidéer. Har hittar man bl.a. majnycklar, Sankt Pers nycklar, ängsnycklar, Jungfru Marie nycklar och nattviol.

På den sandiga och torra ljungheden trivs sandödla och fältpiplärka. Här kan man även hitta små runda gropar i sanden. Det är myrlejonet som ligger nergrävd i bottnen och väntar på sitt byte. Nere vid stranden växer det backsippa och på själva stranden kan man hitta större sandspindel.

På bara partier i ädellövskogen, t.ex. på stigen upp mot huvudet har man även möjlighet att få syn på Skånes landskapsinsekt – bokskogslöpare. Den är mest aktiv på natten så att vandra i skymningen med en lampa ökar möjligheten och då kan man passa på att gå en sväng längs de sydvända snåren och spana efter hasselmus också, som även den är nattaktiv.

När man besöker Stenshuvud är det enklast att parkera vid Naturum mitt i nationalparken. Det går även bra att komma in från Kivikshållet i norr och det finns även en parkering söder om.

Avenbokskog med gulsippor och vitsippor
Naturum
Murgröna
Det är populärt att bada på sommaren
Ljunghed
Triangelpunkt på huvudet
Skog i västra delen från huvudet
Myrlejon
Myrlejon
Sandödla
Fältpiplärka
Bokskogslöpare
Hasselmus
Majnycklar
Långbensgroda
Lövgroda
Större sandspindel