Stengärdet

Söder om Kungsör längs väg 56 präglas naturen av istidens krafter. En lång åsrygg med sand och sten har gjort att det idag växer en gles tallskog i området. Inne i reservatet finns en gammal strandvall med slipade stenar, ett s.k. klapperstensfält, som skogen ännu inte slutit i sin famn.

I gammelskogen hittar man bl.a. orkidéerna knärot och spindelblomster och linnea. På gamla granlågor grön sköldmossa. På de gamla tallarna finns tallticka.

Knärot
Spindelblomster
Linnea
Grön sköldmossa
Tallticka