Steneby jättegrytor

I Steneby hittar man några av Sveriges största jättegrytor. De bildades av s.k. löpstenar som snurrades av strömmande vatten från smältande isar vid istidens slut. de polerade då upp ett stort hål i berget. Den största är 10m i diameter och 7m djup. Ibland har berget spruckit i hålet och den yttre delen eroderats bort och då kvarstår bara en halv jättegryta i bergväggen.