Stendörren

I Stendörren kan man vandra från innerskärgårdens slutna granskog ut till de öppna skären och öarna utanför på broar och stigar. Ute på de öppna skären kan man få syn på havsörn och gråsäl. Även ejder och gråtrut trivs här. I granskogen kan man i början av sommaren se linneans späda klockor och i slutet av sommaren möta orkidén knärot. På de gamla knotiga tallarna kan man se tallticka som bara trivs på gamla träd.

Havsörn, mobbad av två lärkfalkar
Gråsäl
Ejder
Gråtrut
Linnea
Knärot
Tallticka