Stekenjokk

Högfjällsplatån Stekenjokk ligger på gränsen mellan Jämtland och Lappland. Den är höjdpunkten längs den s.k. Vildmarksvägen och vägen byggdes för att nå en kopparfyndighet som började brytas på 1970-talet. Gruvan lades ned efter ca 15 år. Här kan man på bekvämt avstånd från bilen njuta av högfjällets natur.

I området finns de flesta av fjällens arter som fjällräv, fjällabb, fjällripa, fjällpipare, kärrsnäppa, ljungpipare, lappsparv och blåhake. Man kan även njuta av växter som lappljung, krypljung, fjällviol, fjällsippa, isranunkel, lappspira och Kung Karls spira.

Området besöks av många bilburna turister på sommaren och det är viktigt att man följer de bestämmelser som gäller och parkerar på avsedda platser och respekterar tillträdesförbud på känsliga delar mm.

Fjällräv
Fjällabb
Fjällripa
Fjällpipare
Kärrsnäppa
Ljungpipare
Lappsparv
Blåhake
Dvärgbjörk och krypljung
Fjällsippa
Fjällviol
Isranunkel
Lappspira
Kung Karls spira