Städjan

Städjan och Nipfjället är en oas i södra delen av fjällvärlden. Här är inte bara fjället utan även den gamla fjällnära urskogen skyddad i sluttningen upp mot fjället. Man kan därför njuta av både ovanliga arter knutna till kalfjäll och skog.

I skogen möter vi lavskrika, tretåig hackspett och på granlågorna hittar man rosenticka. På grenarna hänger garnlav, skägglavar och tagellav. Uppe på kalfjället finns ljungpipare, fjällpipare, småspov, fjällripa, snösparv och fjällgräsfjäril. Stenarna färgas gröna av kartlav och på marken växer även krypljung och lappljung.

Fjället Städjan kan nås från olika håll. Närmast är från parkeringen vid Gränjåsvallen vid foten av fjället. Vandrar man från sommar- eller vinterparkeringen vid Nipfjället blir det flackare men lite längre vandring på kalfjället.

Uppe kring toppen kan man möta två ovanliga arter. Kring midsommar samlas flera makaonfjärilar på toppen för att para sig. Det kallas “kröning” när en art samlas på höga punkter i landskapet. Runt toppen växer även mosippa på en ovanlig växtplats i det lösa vittringsgruset, den trivs annars mest i sandiga miljöer.

En bra utgångspunkt för ett besök är den övre s.k. sommarparkeringen vid Nipfjället. Här kan man göra både långa (runt Nipfjället) och kortare turer. Intill parkeringen kan man njuta av fjällens arter på nära håll.

Städjans karaktäristiska siluett
Mot toppen.
Lappljung vid toppen
Toppröset
Mosippa vid toppen
Kartlav på Nipfjället
Gammeltall med pansarbark
Garnlav
Dvärgbjörk och krypljung
Lappljung vid Nipfjället
Fjällpipare
Ljungpipare
Fjällripa och kartlav
Snösparv
Fjällgräsfjäril
Lavskrika
Makaonfjäril