Sparlösastenen

Sparlösastenen är en mäktig runsten som hittades inmurad i Sparlösa kyrka 1937. Den är dekorerad på fyra sidor med runor och bilder från 800-talet. Precis som sitt syskon Rökstenen på Östgötaslätten så är den svårtolkad. Platsen Uppsala nämns på stenen men man vet inte vilket av de flera Uppsala som finns både i Skaraborg eller i Uppland som avses. Idag står stenen skyddad i en egen byggnad intill kyrkan.