Sörknatten

Sörknatten är ett naturreservat med karg natur med barrskog och kala berghällar. Det är även känt för att vara inspelningsplatsen för Ronja Rövardotter, då man byggde upp en kulissborg upp på ett berg i reservatet. Talltickor på tallarna visar att detta är en riktig gammelskog. Berggrunden är basisk vilket gör att man kan hitta orkidéerna skogsfru, skogsknipprot och sumpnycklar. I gammelskogen trivs även tjäder och tretåig hackspett. Om man provar att göra om Ronjas vårskrik så kanske storlom och smålom svarar. Enklast är att starta från reservatets södra parkering. Från denna så går det en led rakt genom hela reservatet.

Tallticka
Skogsfru
Skogsknipprot
Tjäder
Tretåig hackspett
Smålom
Storlom