Södra Greda löväng

I Södra Greda löväng möts man av flera olika naturtyper. Området närmast parkeringen kring den lilla stugan (fårhuset) är en typisk löväng med träd som skuggar. Ute i de fuktigare delarna är det öppnare och närmast havet är det strandängar. Här hittar man rester av en järnåldersby. Ängarna slås med lie varje år.

Vårfloran är rik med orkidéer som Adam och Eva, Sankt Pers nycklar, krutbrännare, Johannesnycklar och göknycklar. Här trivs även majviva, gullviva, desmeknopp och lundviva.

Här finns också möjligheter att få se halsbandsflugsnappare och rosenfink.

Adam och Eva
Sankt Pers nyckel
Krutbrännare
Johannesnycklar
Göknycklar
Majviva
Desmeknopp
Lundviva
Halsbandsflugnappare
Rosenfink