Söderåsen

Söderåsen är nationalpark och vid entrén Skäralid finns ett Naturum. Här är också ett bra ställe att starta sitt besök. Skäralid är en sprickdal med Skärån i bottnen. Den har upp mot 90 m höga väggar och sträcker sig flera km in i Söderåsen. Bäst utsikt har man från Kopparhatten som är en klippkant på dalens norra sida ca 1 km från Naturum. Vandringen hit är fin men brant med trappor och stigar. Vill man så kan man köra bil ända upp till Kopparhatten.

Ett plattare alternativ är att gå ett varv kring Skärdammen vid Naturum. Från breda spångar kan du bl.a. se Sveriges mest fotograferade sångsvan som häckar på en holme i dammen. Du kommer in till mynningen av Skäralid och tillbaka igen. När man passerar Skärån har man chans att se forsärla. Rundan är ca 1km.

Den som vill gå längre kan fortsätta in i dalen till Korsskär där där dalen delar sig i två. Härifrån kan man välja flera olika vägar. Ett alternativ är att gå upp på den södra sidan och följa ravinen tillbaka. På vägen passeras då Hjortsprånget som är en annan dramatisk utsikt.

En annan entré till nationalparken är att parkera i Röstånga och följa Nackarpsdalen in till Odensjön som är en magiskt plats. En rund sjö med branta sidor runt om och bara en smal ingång. Vandringen från Röstånga till Odensjön är flack och lättgången trots att omgivningarna är branta.

Nationalparken bildades 2001 och det är egentligen bara de otillgängliga rasbranterna som är opåverkade av människan. Övriga skogar är likåldriga och präglas av skogsbruk mm. Inom parken pågår ett arbete att på sikt få bort alla granplanteringar och ersätta dom med ädellöv. Även de högstammiga bokskogarna kommer att få naturvärden när det blir mer död ved och lågor på marken.

Den varierade miljön gör att många olika arter trivs i området. På äldre lövträd kan man hitta koralltaggsvamp, bokvårtlav, bokkantlav och i lerbranter den ovanliga grå kantarellen. Över dalen hörs ofta korpens klonkande. I Nackarpsdalen är det en fin vårflora med sippor och vårlök.

Majmorgon vid Kopparhatten
Sprickdalen sträcker sig långt in i Söderåsen
Hjortsprånget
Sångsvanen i Skärdammen.
Vandring längs Skärdammen
Odensjön
Nackarpsdalen
Vårlök i Nackarpsdalen
Korp
Forsärla
Koralltaggsvamp
Grå kantarell
Bokvårtlav
Bokkantlav