Snöberget

Snöberget är ett s.k. kalottberg, dvs ett berg vars topp inte varit under havet och har därför klapperstensfält en bit nedanför toppen som spår av den gamla strandvallen. Naturen på ett sådant berg blir också olika med mer hällar, tall och sten nedanför gamla strandlinjen och med mer mylla och örtrik granskog på toppen. Här trivs långskägg, garnlav, lunglav, granticka, gränsticka, rosenticka, doftticka, tallticka och ärgnål. I gammelskogen hittar man tjäder, slaguggla, lappuggla, lavskrika och tretåig hackspett. Andra arter i området är orkidéerna Jungfru Marie nycklar, nattviol, knärot och korallrot.

Från parkeringen är det en ca 2,5 km lång promenad upp till toppen. Ungefär halvvägs kommer man in i naturreservatet.

Snöberget med kalottbergets typiska profil sedd över Niemiselet.
Hällmarksskog nedanför tidigare kustlinjen.
Klapperstensfält där strandlinjen en gång legat.
Klapperstensfält där strandlinjen en gång legat.
Kalottprofilen med frodigare skog ovan strandlinjen.
Långskägg
Garnlav
Lunglav och doftticka
Granticka
Rosenticka
Ärgnål
Tjäder
Slaguggla
Lappuggla
Lavskrika
Tretåig hackspett
Knärot