Smedsgården

På Alnön utanför Sundsvall ligger naturreservatet Smedsgården. Här finns det blomsterrika ängar och den kalkrika marken gör att det tidigt på våren finns ett hav av gullvivor. Här trivs även getrams, tjärblomster, darrgräs och nunneört vilken är en förutsättning för områdets störta raritet – mnemosynefjäril. Denna gracila fjäril med halvgenomskinliga vingar flyger i långsam glidflykt över ängarna på sommaren. Det är dess larver som lever på nunneört och fjärilen har minskat och finns nu bara kvar på några få platser i Sverige.

Ängsmarkerna hyser också ett rikt fågelliv och här kan man se göktyta och törnskata.

Gullviva
Getrams
Darrgräs
Mnemosynefjäril på tjärblomster
Göktyta
Törnskata